Τι είναι τα γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός;

Τι είναι τα γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός και υπάρχουν διάφορες πτυχές της ταξινόμησης των γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού;

Τα μικρά και μεσαία γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός είναι τα κύρια προϊόντα στην αγορά γεωργικών μηχανημάτων της χώρας μου.Τα περισσότερα γεωργικά μηχανήματα είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της γεωργικής παραγωγής και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις διαφόρων εργασιών, όπως: μηχανήματα άροσης εδάφους, μηχανήματα φύτευσης και λίπανσης, μηχανήματα φυτοπροστασίας, μηχανήματα συγκομιδής, μηχανήματα κτηνοτροφίας, επεξεργασία γεωργικών προϊόντων μηχανήματα κλπ. Περιμένετε.

Τι είναι τα γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός1

Τα κοινά μικρά γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός μπορούν να χωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
Power Machinery--------Τα μηχανήματα που κινούν διάφορα γεωργικά μηχανήματα και αγροτικές εγκαταστάσεις
Τα γεωργικά ηλεκτρικά μηχανήματα περιλαμβάνουν κυρίως κινητήρες εσωτερικής καύσης και τρακτέρ εξοπλισμένους με κινητήρες εσωτερικής καύσης, καθώς και ηλεκτρικούς κινητήρες, ανεμογεννήτριες, υδροστρόβιλους και διάφορες μικρές γεννήτριες.Οι κινητήρες ντίζελ έχουν τα πλεονεκτήματα της υψηλής θερμικής απόδοσης, της καλής οικονομίας καυσίμου, της αξιόπιστης λειτουργίας και της καλής απόδοσης πυρασφάλειας και έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως σε γεωργικά μηχανήματα και τρακτέρ.Τα χαρακτηριστικά του βενζινοκινητήρα είναι: μικρό βάρος, χαμηλή θερμοκρασία, καλή απόδοση εκκίνησης και ομαλή λειτουργία.Σύμφωνα με την παροχή καυσίμου στην περιοχή, οι γεννήτριες αερίου που τροφοδοτούνται από φυσικό αέριο, αέριο που σχετίζεται με το πετρέλαιο, υγραέριο πετρελαίου και αέριο άνθρακα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες.Οι κινητήρες ντίζελ και οι βενζινοκινητήρες μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να χρησιμοποιούν καύσιμα αερίου όπως το αέριο ή μπορούν να μετατραπούν σε κινητήρες εσωτερικής καύσης διπλού καυσίμου που χρησιμοποιούν το ντίζελ ως καύσιμο ως μηχανήματα γεωργικής ισχύος.

Μηχανήματα Κατασκευών - Μηχανήματα Κατασκευών Αγροτικής Γης
Όπως μηχανήματα κατασκευής ισοπέδωσης, μηχανήματα κατασκευής ταράτσας, μηχανήματα κατασκευής ταράτσας, εκσκαφή τάφρων, τοποθέτηση αγωγών, γεώτρηση πηγαδιών και άλλα μηχανήματα κατασκευής γεωργικών εκτάσεων.Μεταξύ αυτών των μηχανών, τα μηχανήματα κίνησης χώματος και πέτρας, όπως μπουλντόζες, γκρέιντερ, ξύστρες, εκσκαφείς, φορτωτές και τρυπάνια βράχου, είναι βασικά τα ίδια με παρόμοια μηχανήματα σε οδικές και κατασκευαστικές εργασίες, αλλά τα περισσότερα (εκτός από τα τρυπάνια βράχου) σχετίζονται με το Το γεωργικό τρακτέρ χρησιμοποιείται μαζί, το οποίο είναι εύκολο να κρεμαστεί και βελτιώνει τον ρυθμό χρήσης της ισχύος.Άλλα γεωργικά μηχανήματα κατασκευών περιλαμβάνουν κυρίως ορυκτώματα, ορυζοπάροτρα, βυθοκόρους, γεωτρήσεις γεώτρησης νερού κ.λπ.

Γεωργικά μηχανήματα
Οι μηχανές γεωτεχνικής κατεργασίας βάσης χρησιμοποιούνται για άροση, θραύση ή καθίζηση εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των άροτρων σημύδας, των δισκοάροτρων, των άροτρων με σμίλη και των περιστροφικών φρέζων κ.λπ.

Φυτευτικά μηχανήματα
Σύμφωνα με τα διαφορετικά αντικείμενα φύτευσης και τις τεχνικές φύτευσης, τα μηχανήματα φύτευσης μπορούν να χωριστούν σε τρεις τύπους: σπαρτήρα, φυτευτή και φυτευτή δενδρυλλίων.

Προστατευτικός εξοπλισμός
Τα φυτοπροστατευτικά μηχανήματα χρησιμοποιούνται για την προστασία των καλλιεργειών και των αγροτικών προϊόντων από ασθένειες, έντομα, πτηνά, ζώα και ζιζάνια.Συνήθως αναφέρεται σε διάφορα μηχανήματα που χρησιμοποιούν χημικές μεθόδους για τον έλεγχο των φυτικών ασθενειών και των παρασίτων των εντόμων.Μηχανήματα και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των παρασίτων και την απομάκρυνση πτηνών και θηρίων.Τα φυτοπροστατευτικά μηχανήματα περιλαμβάνουν κυρίως ψεκαστήρες, ξεσκονιστήρια και καπνιστές.

Μηχανήματα αποχέτευσης και άρδευσης
Τα μηχανήματα αποστράγγισης και άρδευσης είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εργασίες άρδευσης και αποστράγγισης σε γεωργικές εκτάσεις, οπωρώνες, βοσκοτόπους κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων αντλιών νερού, αντλιών τουρμπίνας, εξοπλισμού άρδευσης με καταιονισμό και εξοπλισμού άρδευσης με σταγόνες.

Μηχανήματα εξόρυξης
Θεριζοαλωνιστική μηχανή είναι μια μηχανή που χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή διαφόρων καλλιεργειών ή γεωργικών προϊόντων.Η μέθοδος συγκομιδής και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία συγκομιδής είναι διαφορετικά.

Μηχανήματα επεξεργασίας
Ως γεωργικά μηχανήματα επεξεργασίας νοούνται τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός για την προκαταρκτική επεξεργασία των συγκομισμένων γεωργικών προϊόντων ή των συλλεγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων και την περαιτέρω επεξεργασία γεωργικών προϊόντων ως πρώτων υλών.Το επεξεργασμένο προϊόν αποθηκεύεται εύκολα, μεταφέρεται και πωλείται για άμεση κατανάλωση ή ως βιομηχανική πρώτη ύλη.Όλα τα είδη γεωργικών προϊόντων έχουν διαφορετικές απαιτήσεις επεξεργασίας και χαρακτηριστικά επεξεργασίας και το ίδιο γεωργικό προϊόν μπορεί να πάρει διαφορετικά τελικά προϊόντα μέσω διαφορετικών τεχνικών επεξεργασίας.Επομένως, υπάρχουν πολλοί τύποι μηχανημάτων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων και τα πιο χρησιμοποιούμενα είναι: εξοπλισμός ξήρανσης σιτηρών, μηχανήματα επεξεργασίας σιτηρών, μηχανήματα επεξεργασίας λαδιού, μηχανήματα επεξεργασίας βαμβακιού, μηχανή αποφλοίωσης κάνναβης, μηχανή προκαταρκτικής επεξεργασίας τσαγιού, μηχανή προκαταρκτικής επεξεργασίας φρούτων, γαλακτοκομικά προϊόντα μηχανήματα επεξεργασίας Μηχανήματα, εξοπλισμός επεξεργασίας σπόρων και εξοπλισμός παραγωγής αμύλου.Πολλαπλές μηχανές επεξεργασίας στις μπροστινές και τις πίσω διεργασίες συνδυάζονται σε μια μονάδα επεξεργασίας, ένα εργαστήριο επεξεργασίας ή μια ολοκληρωμένη μονάδα επεξεργασίας για την επίτευξη συνεχούς λειτουργίας και αυτοματοποίησης λειτουργίας μεταξύ κάθε διεργασίας.

Κτηνοτροφικά Μηχανήματα
Τα μηχανήματα επεξεργασίας ζωικών προϊόντων αναφέρονται σε διάφορα μηχανήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται σε πουλερικά, κτηνοτροφικά προϊόντα και άλλες βιομηχανίες επεξεργασίας ζωικών προϊόντων.Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται συνήθως περιλαμβάνουν μηχανήματα συντήρησης και βελτίωσης λιβαδιών, εξοπλισμό διαχείρισης βόσκησης, θεριζοαλωνιστικές μηχανές, μηχανές επεξεργασίας ζωοτροφών και μηχανές διαχείρισης μύλου ζωοτροφών.


Ώρα ανάρτησης: 17 Αυγούστου 2022